Profil firmy

 


 

Ing. arch. Přemysl Mazal

Studium Fakulty stavební a následně Fakulty architektury v Brně ukončil v roce 1998. Od roku 1990 externě spolupracoval s řadou architektonických kanceláří a projekčních firem.

„Se stavbou je to jako s románem nebo filmem, nezáleží ani tak na tom, co se vypráví, ale jak se to vypráví, tedy na rukopisu, ale též na onom neviditelném směřování záměrnosti, na výzvě, kterou si sám sobě autor vytyčil, a na tom, v čem tato výzva odpovídá své době. Co je tak zřejmé v literatuře či filmu, je už méně pochopitelné v architektuře, i když rozdíl je tu pramalý. Vyplývá to ze samotné dvojznačnosti architektury, jež je zároveň uměním i technikou, prožitkem i objektem užitkovým… ve skutečnosti však ani jedním, ani druhým, je to spíš něco mnohem zvláštnějšího: je to obývatelná myšlenka, jež vyrostla z prostředí, z analýzy všech, i skrytých sil.“

zpomalení tepu
otevřená vinorodá krajina
zastavit se
a poklonit
prof21.  prof11.  prof31.   

Rehabilitace jedinečných barokních poklon v Podyjí – v okolí obcí Hnanice, Popice a Havraníky (okr. Znojmo). Iniciátor projektu – Český svaz ochránců přírody, financování ze zdrojů Phare. Opravy byly prováděny tradičními technologiemi a s nadšením mladých lidí, kteří objevili už téměř zapomenuté.

pochopit smysl slova spravedlnost
zločin a trest
prof41.    prof52.
Trestní soud Brno, Bakalovo nábřeží, Brno – Štýřice. Studie soudu včetně budovy státního zastupitelství, vytvoření typologie soudnictví na úrovni vysokoškolských skript, srovnání a vyhodnocení zahraničních realizací.
zadání
hledání pokroku, nabídnout víc
krásu, účelnost, pocit výjimečnosti
prof62.    prof72.
Veřejná anonymní soutěž „Ulice přes botanickou zahradu v Táboře“. Skleník jako veřejný výkladec, jako část ulice. Vytvoření městské ulice v městské struktuře. Oceněný návrh.   

Upozornění!

Z důvodu malého využívání jsme odpojili pevnou linku s tel. číslem (541217906), prosím používejte mobilní čísla.  


 

 

Ubytovna Stará škola, Dolní Morava

prosinec 2013 

Kompletní rekonstrukce objektu bývalé školy na ubytovnu pro zaměstnance resortu Sněžník a.s.

dm_skola_m 

 

Státní zámek Lednice

září 2013 

Projekt obnovy historických podzemních štol pod národní kulturní památkou - státním zámkem v Lednici

 

Chata Terezka, Dolní Morava

 

leden 2012

 v prokliku vetsi foto

celkový pohled

V prosinci 2011 dokončena dvouletá práce od studie po územní a stavební řízení, přes dokumentaci pro výběr zhotovitele, prováděcí dokumentaci a autorský dohled na rekonstrukci budovy bývalého statku na ubytovací zařízení pro cca 100 osob a pro technické zázemí (garáže rolby,...) areálu Sněžník na Dolní Moravě

 

Muzeum loutek divadla Radost v Brně 

červen 2011

Dokončení III. etapy rekonstrukce a dostavby Divadla Radost v Brně

lod1_mala 

pohled z ulice Cejl

lod2_mala
 
interiér muzea

 

Bytový dům Kamenná, Brno

červen 2011

Dokončení bytového domu na úzké a svažité parcele pod Červeným kopcem v Brně

kam01m 

dvorní pohled

kam02m 

pohled z ul. Kamenná

vizualizace

 

Velkoobchodní sklad s administrativou na ul. Kšírova (ELKOV, a.s.)

jako aktuální reference na stránkách společnosti RAKO - Lassersberger

 http://www.rako.cz/lb-object/reference/administrativa-a-urady.html

rako2060

realizace 2006-2008