soud1_1  soud2_1  soud3_1  soud4_1    
  TRESTNÍ SOUD BRNO

Přípravná studie nového objektu trestních úseků Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně, Okresního soudu Brno-venkov a Správy krajského soudu v Brně. Budova na nábřeží Svratky je komponována ze tří částí:
  centrální část - kamenný pilíř s pěti podlažími jednacích síní, vězeňskou službou s celami obviněných kolem centrálního schodiště
  kruhová část - budova soudních kanceláří, spisoven, knihovny, konferenčního sálu, atd.; s "pilířem" je tato část spojena zastřešenou soudní dvoranou
 rohové segmenty se servisními prostory - údržba, trafostanice, výměníková stanice; segmenty jsou odděleny od kruhové budovy vodní plochou, která je kaskádou spojena se Svratkou deregulovanou částí nábřeží.
 Veškeré komunikační trasy (cirkulační zóny) - veřejnosti, obviněných, soudců a personálu jsou v komplexu zcela odděleny.MOTTO:
  
Najednou si připomněl Sonina slova: "Jdi na nároží, pokloň se lidem, zlíbej zemi, protože i tu jsi poskvrnil, a hlasitě řekni všem: ,Já jsem vrah!´"  Zachvěl se, když si tato slova připomněl. A nesmírná tíha a bezvýchod-nost těch chvil ho už tak rdousila, že se přímo vrhl po té možnosti cílevědomého, nového plného prožitku. Přepadlo ho to jako prudký záchvat, jako by se mu v duši vznítila žhavá jiskra a náhle vyšlehl plamen a zachvátil ho celého.
 V okamžiku zjihl, z očí mu vytryskly slzy. Tam kde stál, tam padl na zemi ....
 Zločin a trest; F. M. DostojevskýSoučástí studie je obsáhlá rešerše realizovaných soudů v zahraničí a zásady jejich navrhování ve formě srovnávací soudní typologie.
 
             


   

Upozornění!

Z důvodu malého využívání jsme odpojili pevnou linku s tel. číslem (541217906), prosím používejte mobilní čísla.  


 

 

Ubytovna Stará škola, Dolní Morava

prosinec 2013 

Kompletní rekonstrukce objektu bývalé školy na ubytovnu pro zaměstnance resortu Sněžník a.s.

dm_skola_m 

 

Státní zámek Lednice

září 2013 

Projekt obnovy historických podzemních štol pod národní kulturní památkou - státním zámkem v Lednici

 

Chata Terezka, Dolní Morava

 

leden 2012

 v prokliku vetsi foto

celkový pohled

V prosinci 2011 dokončena dvouletá práce od studie po územní a stavební řízení, přes dokumentaci pro výběr zhotovitele, prováděcí dokumentaci a autorský dohled na rekonstrukci budovy bývalého statku na ubytovací zařízení pro cca 100 osob a pro technické zázemí (garáže rolby,...) areálu Sněžník na Dolní Moravě

 

Muzeum loutek divadla Radost v Brně 

červen 2011

Dokončení III. etapy rekonstrukce a dostavby Divadla Radost v Brně

lod1_mala 

pohled z ulice Cejl

lod2_mala
 
interiér muzea

 

Bytový dům Kamenná, Brno

červen 2011

Dokončení bytového domu na úzké a svažité parcele pod Červeným kopcem v Brně

kam01m 

dvorní pohled

kam02m 

pohled z ul. Kamenná

vizualizace

 

Velkoobchodní sklad s administrativou na ul. Kšírova (ELKOV, a.s.)

jako aktuální reference na stránkách společnosti RAKO - Lassersberger

 http://www.rako.cz/lb-object/reference/administrativa-a-urady.html

rako2060

realizace 2006-2008