Přestavba stavení...
Nuzbely
obec Radenín

 celek1
 01_zulice1
 02_vstup1
 04_dvur_b1
 07shora
 
 
 

objednatel:

manželé Drdovi

datum zpracování PD:

územní řízení 11/03- 4/04, stavební povolení 5/05 - 12/05, tendrová dokumentace 5/06 - 5/06

stupeň PD:

studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace skutečného provedení stavby

realizace:

7/06 - 7/07

Přestavba stavení čp. 7  ( novostavba RD na místě odstraněného stavení čp. 7 ), altán, oplocení na části pozemku.


Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz:

Na pozemku v obci Radenín je umístěno stavení č.2. Jde o jednopodlažní historickou budovu s klenbami v obytné i hospodářské části pro stálý pobyt 2 až 4 osob. Budova je ze smíšeného zdiva, střecha je sedlová, ukončená štíty. Na tuto budovu navazuje část stodol. Souběžně s obytnou budovou č.2 je stavení č.7. Obytná část je třípodlažní (sklep, přízemí, podkroví), navazuje na ni opět jednopodlažní hospodářská část. Vzhledem k celkovému havarijnímu stavu a k tomu, že bylo použito při výstavbě nekvalitních materiálů ze 40. let 20. stol, stavebníci se rozhodli, že toto stavení odstraní. Na jeho místě bude znovu stavení č.7 vystavěno, v podobné půdorysné stopě. Celý dvůr bude uzavřen jednopodlažní budovou garáží a vstupní branou.
Na stávající budovu stodol bude výškově navazovat jednopodlažní křídlo s pracovnou, bazénem a částí obytného prostoru. Tato část bude přecházet v třípodlažní obytnou budovu (využití původního sklepa; přízemí se šatnou, obytným prostorem, kuchyní, koupelnou, ložnicí a podkrovím s pokojíky pro děti a koupelnou), svislé komunikační propojení – schodiště, bude umístěno v přisazené třípodlažní věži – vrchol bude přesahovat hřeben střechy obytné části o 4,66m.
Nové budovy budou mít sedlové střechy se štíty, jen v místě navázání se stodolou s valbou. Krytina z betonových tvarovek, barvy červené. Nové zdivo bude keramické, omítky klasické, vápenocementoné, kombinované s kamenným obkladem. Podkroví, krovy a věž bude dřevěná.   

 

zpracovatel:
architektonický návrh, vedoucí projektant :   Ing. arch. Přemysl Mazal 
projekt pro stavební povolení :   Ing. arch. Lenka Mazalová
stavební část :   Ing. Jana Vrublová
statika :   Ing. Dalibor Vrubel
elektroinstalace :   Ing. Dana Pokorná
VZT bazénu :  Ing.Helena Posmýková                                                         
požární bezpečnost :   Josef Vašík
TZB :   Ing. Dagmar Wicherková
technollogie bazénu :   Ing. Jiří Švestka 

 

 


   

Upozornění!

Z důvodu malého využívání jsme odpojili pevnou linku s tel. číslem (541217906), prosím používejte mobilní čísla.  


 

 

Ubytovna Stará škola, Dolní Morava

prosinec 2013 

Kompletní rekonstrukce objektu bývalé školy na ubytovnu pro zaměstnance resortu Sněžník a.s.

dm_skola_m 

 

Státní zámek Lednice

září 2013 

Projekt obnovy historických podzemních štol pod národní kulturní památkou - státním zámkem v Lednici

 

Chata Terezka, Dolní Morava

 

leden 2012

 v prokliku vetsi foto

celkový pohled

V prosinci 2011 dokončena dvouletá práce od studie po územní a stavební řízení, přes dokumentaci pro výběr zhotovitele, prováděcí dokumentaci a autorský dohled na rekonstrukci budovy bývalého statku na ubytovací zařízení pro cca 100 osob a pro technické zázemí (garáže rolby,...) areálu Sněžník na Dolní Moravě

 

Muzeum loutek divadla Radost v Brně 

červen 2011

Dokončení III. etapy rekonstrukce a dostavby Divadla Radost v Brně

lod1_mala 

pohled z ulice Cejl

lod2_mala
 
interiér muzea

 

Bytový dům Kamenná, Brno

červen 2011

Dokončení bytového domu na úzké a svažité parcele pod Červeným kopcem v Brně

kam01m 

dvorní pohled

kam02m 

pohled z ul. Kamenná

vizualizace

 

Velkoobchodní sklad s administrativou na ul. Kšírova (ELKOV, a.s.)

jako aktuální reference na stránkách společnosti RAKO - Lassersberger

 http://www.rako.cz/lb-object/reference/administrativa-a-urady.html

rako2060

realizace 2006-2008