Želešice
lokalita Sádky
"Dům číslo 6 a 7"
 

 model_05_07d_0010.1
 model_05_07e_0003.1_01
 model_05_07e_0009.1_01
 model_05_07e_0006.1_01
 model_05_07d_0012.1
 
 
 

objednatel:

Stavospol, s.r.o.

datum zpracování PD:

územní řízení 2/07 - 5/07, stavební povolení 6/07 - 7/07, tendrová dokumentace 8/07 - 9/07

stupeň PD:

studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace skutečného provedení stavby

realizace:

9/07 - 2008, generální dodavatel :Stavospol, s.r.o.

II. etapa výstavby rodinných domů
- Želešice Sádky - dům číslo 6 a 7 
:


Základní údaje charakterizující stavbu :


Jedná se o výstavbu tří rodinných domů v lokalitě Sádky v Želešicích, včetně souvisejících přípojek, napojení na komunikaci a oplocení jednotlivých domů. Navržená stavba leží na pozemcích firmy Stavospol, s.r.o.
Tato část dokumentace je určena pro domy „č.6 a 7“.Architektonicko – stavební řešení

Záměrem Investora je výstavba 3 rodinných domů včetně části přípojek plznu, vodz, elektro, kanalizace splaškové a dešťové.
Architektonickým a urbanistickým záměrem architekta bylo co možná nejcitlivěji navrhnout a zasadit domy do lokality rodinných domů na vesnici. V ulici, která vznikla v I. etapě výstavby, jsou použity urbanistické proporční a kompoziční principy, tak aby z lidské perspektivy působil navrhovaný prostor harmonicky a přívětivě.
Navrhované domy ukončují v dolní jižní části novou ulici.
Rodinné domy budou ležet na mírném jižním svahu v lokalitě Sádky.Dispoziční řešení RD č. 6 a 7 :

Dům č.6 je zrcadlovým obrazem domu č.7, pouze je rozšířený o sklep (dřevník) pod terasou a obytnou místností. Přístup k oběma domům je po společné komunikaci, která se napojí na komunikaci v ulici. Na konci této komunikace je vyhrazen prostor pro dvě parkovací místa. V trase této soukromé komunikace jdou vedeny veškeré inženýrské sítě pro oba domy.
Každý z obou rodinných domů je tvořen dvěma hlavními objemy : - vlastním domem a garáží. Střechy mají sklon 21° a 35°. Obě střechy garáží a pergoly jsou spojujícími prvky vytvářející dvojdomek.
Hlavní vstup do domu je zasunut od společné komunikace a je poblíž vjezdu do garáže. Dveřmi vstoupíme do zádveří. Ze zádveří vstupujeme na WC se sprchovým koutem a s kotlem umístěným v lamelové skříni, pračkou apod., ze zádveří je možný vstup do pracovny a do chodby, kde je schodiště a dále hlavní obývací prostor s jídelnou a kuchyňským koutem. Po schodišti sestoupíme do suterénu, kde je pod schodištěm navržen odkládací prostor a nebo vystoupáme do obytného podkroví.
Obytný prostor s jídelnou a kuchyňským koutem je propojen se zastřešenou terasou, z níž je přístup dolů na zahradu, velkou prosklenou stěnou s posuvnými dveřmi. Směrem do zahrady je obytný prostor ze tří stran prosvětlen rohovým francouzským oknem.
Schodištěm vstoupíme do haly v patře (podkroví), odkud se vstoupí do dvou dětských pokojů, šatny, ložnice, koupelny a samostatného WC s umývátkem.
Z prostoru přístřešku pro auto je samostatný vstup do druhé obytné části – do zádveří, které je propojeno s kuchyni hlavního domu a dále se šatnou samostatné části, ze šatny (chodby) je vstup do koupelny s WC a do obytného prostoru s kuchyňským koutem, z tohoto je možný přímý vstup do zahrady.
Garáž je navržena jako samostatný užitný prostor nezávisle na domě, před garáží je pod pergolou prostor pro volné parkování. Kolem domu máme přímý přístup do zahrady a do suterénních prostor. Garáž je samostatný požární úsek a nesmí v ní být skladovány žádné toxické barvy ani hořlavé materiály.
Dle přání klientů lze suterénní prostory variabilně využít jako provozovnu drobného podnikání, domácí posilovnu, hernu dětí, domácí dílnu, pracovnu, úložný prostor a podobně.

 

 

zpracovatel:

architektonický návrh, vedoucí projektant :   Ing. arch. Přemysl Mazal 
stavební část:   Ing. Jana Vrublová


   

Upozornění!

Z důvodu malého využívání jsme odpojili pevnou linku s tel. číslem (541217906), prosím používejte mobilní čísla.  


 

 

Ubytovna Stará škola, Dolní Morava

prosinec 2013 

Kompletní rekonstrukce objektu bývalé školy na ubytovnu pro zaměstnance resortu Sněžník a.s.

dm_skola_m 

 

Státní zámek Lednice

září 2013 

Projekt obnovy historických podzemních štol pod národní kulturní památkou - státním zámkem v Lednici

 

Chata Terezka, Dolní Morava

 

leden 2012

 v prokliku vetsi foto

celkový pohled

V prosinci 2011 dokončena dvouletá práce od studie po územní a stavební řízení, přes dokumentaci pro výběr zhotovitele, prováděcí dokumentaci a autorský dohled na rekonstrukci budovy bývalého statku na ubytovací zařízení pro cca 100 osob a pro technické zázemí (garáže rolby,...) areálu Sněžník na Dolní Moravě

 

Muzeum loutek divadla Radost v Brně 

červen 2011

Dokončení III. etapy rekonstrukce a dostavby Divadla Radost v Brně

lod1_mala 

pohled z ulice Cejl

lod2_mala
 
interiér muzea

 

Bytový dům Kamenná, Brno

červen 2011

Dokončení bytového domu na úzké a svažité parcele pod Červeným kopcem v Brně

kam01m 

dvorní pohled

kam02m 

pohled z ul. Kamenná

vizualizace

 

Velkoobchodní sklad s administrativou na ul. Kšírova (ELKOV, a.s.)

jako aktuální reference na stránkách společnosti RAKO - Lassersberger

 http://www.rako.cz/lb-object/reference/administrativa-a-urady.html

rako2060

realizace 2006-2008