Rekonstrukce
Dětského loutkového divadla Radost
Brno
   I.etapa   

mys.1

nova_ext.1
nova_hlediste.1_03
nova_foyer.1

deti_loutky_foyer.1 

deti_loutky_galerie.1

logo_02.1
Logo LD Radost - "Andílek"

objednatel:

Město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno - Zastoupené odborem investičním MMB

uživatel:  

Loutkové divadlo Radost, Cejl 29, Brno

stupeň PD:

studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace skutečného provedení stavby

realizace:

4/2000 - 4/2001, generální dodavatel -
stavební firma MiTTaG, spol. s. r. o.
místo stavby: MČ Brno - střed, k. ú. Zábrdovice,
Bratislavská 32 - Cejl 29Rekonstrukce loutkového divadla RADOST  - I. etapa

      
  
Předmětem první etapy rekonstrukce loutkového divadla Radost bylo vytvořit divákům  podmínky splňující veškeré požadavky na vnímání herců, loutek a mluveného slova a hudby. Zároveň vytvořit kultivovaný prostor diváckého zázemí včetně venkovního átria a malého amfiteátru letní scény. Rozsah prací v I. etapě rekonstrukce byl navržen tak, aby po jejich dokončení mohlo být divadlo v provozu i při realizaci dalších dvou etap.

Sjednocující výrazový prvek je téma "portálu", které se opakuje v tvarových zkratkách, jak ve foyeru, tak v hledišti a to v mnoha proměnách.
Dřevo - typický materiál pro loutkáře, se uplatňuje v interiéru a exteriéru.

 

 

 

 situaceoto269en23  

Obrázek: Situace - vlevo vstup z ulice Cejl; vpravo vstup z ulice Bratislavská;
               Obsah šedé části vlevo: (3.ET): loď-muzeum loutek,d
ílny, sklady,komunik. prostory
               Obsah části vpravo: (1.ET): jeviště s hledištěm;(2.ET): šatny herců, letni amfiteatr,
                                               malá scéna - variabilní dispozice, foyer, pokladna;

zpracovatel:

architektonický návrh, vedoucí projektant :   Ing. arch. Oldřich Prokeš  
interiér :   Ing. arch. Oldřich Prokeš  + Doc. ing.arch. Jiljí Šindlar CSc.
stavební část :   Ing. Jana Vrublová
specialisté :   Ing. Dana Pokorná, Ing. Dalibor Vrubel, Jaroslav Dolník, Ing. Dagmar Wicherková, Ing. Josef Hejč, Oldřich Prnka, Ing. Karel Syrový 
spolupráce :  Bc. Pavel Doležal, Pavel Stojanov, Petra Malečková                                                     
    

 

 


   

Upozornění!

Z důvodu malého využívání jsme odpojili pevnou linku s tel. číslem (541217906), prosím používejte mobilní čísla.  


 

 

Ubytovna Stará škola, Dolní Morava

prosinec 2013 

Kompletní rekonstrukce objektu bývalé školy na ubytovnu pro zaměstnance resortu Sněžník a.s.

dm_skola_m 

 

Státní zámek Lednice

září 2013 

Projekt obnovy historických podzemních štol pod národní kulturní památkou - státním zámkem v Lednici

 

Chata Terezka, Dolní Morava

 

leden 2012

 v prokliku vetsi foto

celkový pohled

V prosinci 2011 dokončena dvouletá práce od studie po územní a stavební řízení, přes dokumentaci pro výběr zhotovitele, prováděcí dokumentaci a autorský dohled na rekonstrukci budovy bývalého statku na ubytovací zařízení pro cca 100 osob a pro technické zázemí (garáže rolby,...) areálu Sněžník na Dolní Moravě

 

Muzeum loutek divadla Radost v Brně 

červen 2011

Dokončení III. etapy rekonstrukce a dostavby Divadla Radost v Brně

lod1_mala 

pohled z ulice Cejl

lod2_mala
 
interiér muzea

 

Bytový dům Kamenná, Brno

červen 2011

Dokončení bytového domu na úzké a svažité parcele pod Červeným kopcem v Brně

kam01m 

dvorní pohled

kam02m 

pohled z ul. Kamenná

vizualizace

 

Velkoobchodní sklad s administrativou na ul. Kšírova (ELKOV, a.s.)

jako aktuální reference na stránkách společnosti RAKO - Lassersberger

 http://www.rako.cz/lb-object/reference/administrativa-a-urady.html

rako2060

realizace 2006-2008